Workshops & Opleidingssessies

Door Hint Consultants

Multi-phase flow measurement in de Olie & Gas industrie

De meting van putdebieten kan kosten effectiever gebeuren met multi-phase flow meters, maar in het huidige stadium van ontwikkeling vereist de toepassing inzicht in de specifieke problemen van multi-phase flow measurement en de fysica, die deze meting regelt. Tijdens de opleiding zullen de deelnemers vertrouwd worden gemaakt met de basisprincipes van multi-phase flows en de meting ervan, en met de wijze waarop een meter voor een specifieke toepassing moet worden geselecteerd.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal minstens 1 dag zijn. In de meeste gevallen zullen 2 dagen nodig zijn.

Tussen 4 en 10 deelnemers.

Hans van Maanen

Multi-Phase Flow Metering

Na deze workshop moeten alle deelnemers een goed inzicht hebben in de voordelen die MPFM kan opleveren voor de olie- en gasproductie, hun eigen MPFM-toepassingen kunnen bespreken/uitproberen en contacten kunnen leggen met leveranciers, partners en overheidsinstanties.
Onderdelen van deze opleiding zijn: grondbeginselen van het meten en toewijzen van productiegegevens, verschillen tussen Multi-Phase Flow Meter of Wet Gas Flow Meter (WGFM) en de conventionele testseparator, verschillende MPFM-technologieën, selectieproces MPFM en WGFM, ervaringen uit het verleden, onzekerheid, huidige normen en beste praktijken, testen (FAT, SAT), verificatie, kalibratie

2 dagen

Tussen 4 en 15 deelnemers.

Hans van Maanen

Wet-gas flow measurement in de Olie & Gas industrie

De meting van gasputten wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van vloeistoffen in het gas. Dit leidt tot systematische fouten die gemakkelijk kunnen oplopen tot 50% van de waarde van de geproduceerde vloeistoffen. Tijdens de opleiding worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de grondbeginselen van de natte-gasmetingstechnieken en de verschillende mogelijkheden om de meterstanden te corrigeren.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal minstens 1 dag zijn. In de meeste gevallen zullen 2 dagen nodig zijn.

Tussen 4 en 10 deelnemers.

Hans van Maanen

Bepaling van de fysische eigenschappen van koolwaterstofvloeistoffen onder praktijkomstandigheden

De (meestal) koolwaterstoffen in olie- en gasbronnen bevinden zich in een thermodynamisch evenwicht, dat sterk afhankelijk is van druk en temperatuur. Tijdens de productie zullen deze veranderen en daarmee ook hun fysische eigenschappen zoals dichtheid, viscositeit en oppervlaktespanning. Als gevolg daarvan zullen de Gas-Oil Ratio (GOR) en Water-Cut (WC) afhankelijk zijn van de werkelijke omstandigheden. Dit kan van invloed zijn op de resultaten voor het beheer van de reservoirs, de toewijzing van de productie en de gemengde stromen en de vereisten voor verwerking. De financiële gevolgen kunnen ernstig zijn en moeten daarom in aanmerking worden genomen. Tijdens de opleiding zullen de deelnemers kennismaken met de achtergrond van deze problemen, hoe deze in de praktijk worden aangepakt en leren hoe PVT-simulatoren worden gebruikt.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal minstens 1 dag zijn. In de meeste gevallen zullen 2 dagen nodig zijn, zeker wanneer PVT-simulatie moet worden opgenomen (aanbevolen).

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Hans van Maanen

Meting van de stromen vloeibaar aardgas (LNG)

De meting van vloeibaar aardgas (LNG) wordt ernstig bemoeilijkt door de lage temperatuur van de vloeistof, de nabijheid van het kookpunt tot de bedrijfstemperatuur en de inhomogeniteit van de vloeistof. Aangezien de monetaire waarde rechtstreeks verband houdt met de calorische waarde, moeten zowel het volumetrisch debiet als de samenstelling continu en gelijktijdig worden bepaald. Een ander groot probleem is de ijking van debietmeters bij hun bedrijfstemperatuur.
Tijdens de opleiding zullen de deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de verschillende problemen en vraagstukken, hoe deze het best kunnen worden aangepakt en wat de daarmee samenhangende onzekerheden zijn.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal minstens 1 dag zijn. In de meeste gevallen zullen 2 dagen nodig zijn.

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Hans van Maanen

Bepaling van de kwaliteit van de gegevens

In alle processen en systemen worden gegevens van sensoren en analysatoren gebruikt om het proces te beheersen en ervoor te zorgen dat de producten binnen de specificatie blijven. Deze zekerheid kan echter alleen worden gegeven als de kwaliteit van de inputgegevens binnen de specificatiegrenzen ligt. Maar al te vaak worden deze gegevens niet geverifieerd, men gaat ervan uit dat ze in orde zijn. Maar dit kan leiden tot een onjuiste kwaliteit van de producten en/of tot een ramp wanneer de veiligheid in het gedrang komt. Deze aspecten zullen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en technieken zoals data-validiteit, data-integriteit en data-consistentie zullen worden toegelicht en mogelijke toepassingen zullen worden beschreven.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal ongeveer 1 dag zijn.

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Hans van Maanen

Praktische toepassingen van Monte Carlo simulaties

Het ontwerp van elk systeem omvat het meet- en regelsysteem van het proces, gebaseerd op de eisen voor de productkwaliteit. Het is op zijn minst moeilijk te voorspellen wat het resulterende effect op de productkwaliteit is, op basis van de specificaties van de afzonderlijke sensoren en analysatoren, vanwege hun complexe interacties en niet-lineaire reacties. Monte Carlo simulaties zijn een krachtige techniek om het totale effect te bepalen van de individuele apparatuur, hun interacties en de (vaak) niet-lineaire reacties.
De deelnemers zullen de basistechniek van MC simulaties leren, de hindernissen en hoe deze op te lossen door een stap-voor-stap demonstratie aan de hand van een real-life voorbeeld.

Hangt af van het beginniveau van de deelnemers, maar zal minstens 1 dag zijn. In de meeste gevallen zullen 2 dagen nodig zijn, zeker wanneer ook enige basisstatistiek aan bod moet komen.

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Hans van Maanen

Analyse van de onzekerheid met bijzondere aandacht voor gasstroommetingen

Deze cursus behandelt de voortplanting van meetonzekerheid met behulp van de methoden die zijn geschetst in de JCGM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement vanuit een statistisch perspectief. De korte cursus biedt de deelnemers een praktische kennis van de methoden die nodig zijn om meetonzekerheden te berekenen, praktische ervaring met de toepassing van deze methoden en een wetenschappelijk en statistisch inzicht in de interpretatie van de resultaten. De theorie van onzekerheidsanalyse zal worden toegepast op twee praktijkvoorbeelden, te weten de berekening van de onzekerheid van de kalibratie van een gasstroommeter en de berekening van de onzekerheid in de energie- en volumemeting in een fiscaal gasmeetstation.

1 dag

Werknemers die werkzaam zijn in de olie- en gasindustrie en kalibratielaboratoria, d.w.z. meettechnici/consultants, procesoperators/ingenieurs.

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Arend Herwijn

Gas- en vloeistofstroommetrologie

Deze cursus geeft inzicht in de verschillende aspecten van de metrologie van gas-/vloeistofdebiet- en energiemeting. De onzekerheid in gas/vloeistof debiet- en energiemeting moet zo laag mogelijk zijn gedurende de gehele levensduur van een meetstation. Een kleine inleiding in de theorie van onzekerheidsanalyse zal deel uitmaken van het opleidingsprogramma. De cursus begint met een inleiding in de metrologie en vloeistofdynamica. De verschillende typen debietmeettoestellen en hun meetprincipe zullen worden behandeld. Ook zal aandacht worden besteed aan gassamenstelling en energiemeting. Eigenschappen van aardgas en aardolie.

De verschillende kalibratietechnieken voor gas- en vloeistofflowmeters zullen worden besproken. Onzekerheid van de ijking.

5 dagen

De opleiding werd ontwikkeld voor personen die actief zijn in de kwantiteits- en energiemeting van gas/vloeistof en voor personen die verantwoordelijk zijn voor de ijking of de eerste verificatie van gas-/vloeistofmeters, zoals meetmanagers, meettechnici, station exploitanten, servicemedewerkers, inspecteurs en werknemers die verantwoordelijk zijn voor ijkingsactiviteiten en deze uitvoeren.

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Arend Herwijn

Gebruik van een Analyser Management Systeem

Na deze workshop moeten alle deelnemers een goed inzicht hebben in de problemen rond het beheer van analyzers en de voordelen van een Analyser Management Software Oplossing.

Alvorens de inhoud van de workshop/training te bepalen dient de doelgroep te worden bepaald en het daadwerkelijke doel van de workshop/training.

Om een klantgerichte workshop te kunnen verzorgen, wordt de klant gevraagd een overzicht te geven van hun huidige situatie (plant). Hoeveel analyzers? Wat voor soort analyzers? Huidige problemen? Is er een analyzer management filosofie? etc.

De input en de wensen van de klant zullen de uiteindelijke training/workshop bepalen.

2 dagen

 • Inleiding tot de toepassing van Analyzers in Olie & Gas
 • Verbetering van de kwaliteit van metingen (QMI)
 • Traceerbaarheid van meetgegevens
 • Verkennen en bespreken van problemen met Analyzers
 • Het belang van betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid
 • Analyser Onderhoud en Operationele Implementatie
 • Validatie en kalibratie van Analyzers
 • Analyzer validatie methoden
 • Statistische procesbeheersing (SPC)
 • Nauwkeurigheid en Precisie
 • Onzekerheid
 • Analytische prestaties
 • Prestatie-indicatoren
 • Dixon test van uitschieters
 • Controle- en waarschuwingsgrenzen:
 • Bepaling van grenzen
 • Gebruikelijke uitvoeringspraktijken
 • Wijziging van grenzen
 • Rapportage en beheer
 • Voorbeelden en oefeningen
 • Integratie van het beheer van laboratorium- en veldanalysatoren
 • Wat is AMADAS (ADAS, AMDS) en wat is Analyzer Management?
  Gebruikte standaarden (ASTM etc.)

Analysetechnici, ingenieurs en specialisten

Tussen 4 en 15 deelnemers.

Wilfred Brink

Analyser Management Systeem Rechtvaardiging

Na deze workshop zouden alle deelnemers een goed begrip moeten hebben van de problemen rond het beheer van analyzers en de voordelen van een Analyser Management Software Oplossing.

Om een klant-gedreven workshop te bieden, wordt de klant gevraagd een overzicht te geven van hun huidige situatie (plant). Hoeveel analyzers? Wat voor soort analyzers? Huidige problemen? Is er een analyzer management filosofie? etc.

De input en de wensen van de klant zullen de uiteindelijke training/workshop bepalen.

1 dag

 • Inleiding tot de toepassing van Analysers in Olie & Gas
 • Verbetering van de kwaliteitsmeting (QMI)
 • Regelgeving en overeenkomsten
 • Traceerbaarheid van meetgegevens
 • Onderzoeken en bespreken van problemen met Analysers
 • Het belang van betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid
 • Analyser Onderhoud en Operationele Strategie
 • Analytische prestaties
 • Prestatie-indicatoren
 • Integratie van laboratorium en veld Analyser Management
 • Wat is AMADAS (ADAS, AMDS) en wat is Analyser Management?
 • Voordelen van een Analyser Management Software Oplossing
 • Geef een vergelijking voor de verschillende Analyser Management Software Oplossingen (verschillende leveranciers, verschillende concepten) de voor- en nadelen
 • Het creëren van een Analyser Management Filosofie
 • Rechtvaardiging van de Analyser Management Software Oplossing

Analyser ingenieurs, super intendanten en managers

Tussen 4 en 10 deelnemers. Individuele training is ook mogelijk.

Wilfred Brink

Wilt u meer weten?

Heeft u bijzondere opleidingswensen? Neem contact met ons op!

Contact