Data Management

Beter beheerde gegevens betekenen betere inzichten

Making data accessible, reliable and useful across the organization

Het beheer van cruciale gegevens binnen uw organisatie en gedurende de levenscyclus van een faciliteit is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat die gegevens beschikbaar, betrouwbaar en nuttig zijn. Onze platform agnostische benadering van engineering information lifecycle management kijkt naar het geheel van hoe data wordt gegenereerd, opgeslagen, beheerd, gedistribueerd, geanalyseerd en gebruikt op verschillende punten in uw workflow en in verschillende fasen van een project, van haalbaarheidsstudies tot faciliteitsontwerp tot inkoop en constructie tot operations.

Iedereen in onze industrie heeft het over digitalisering en digitale transformatie, Digital Twin, industrie 4.0, IIoT, silo-integratie, big data, interoperabiliteit, data-analytics, kunstmatige intelligentie, blockchain en machine learning. Maar dit alles begint met betrouwbare metingen, veiliger werken, kosten verlagen en efficiënter werken. We kopen al tientallen jaren slimme sensoren, maar we gebruiken de diagnostiek niet en combineren deze gegevens niet holistisch met historische validatiegegevens, onderhouds-/engineeringgegevens en realtime procesgegevens.

Wanneer hebt u gegevensbeheer nodig?

Verbeter het vertrouwen door gegevensgestuurde besluitvorming, het verkrijgen van transparante, traceerbare, betrouwbare en bruikbare gegevens

Lagere onderhouds- en materiaalkosten


Verbetering van de levensduur van de apparatuurVeilige bedrijfsomstandighedenLower Total Cost of Ownership (TCO)Bedrijfsresultaten verbeterenBetere beheersgegevens betekenen betere inzichten

Manieren waarop we kunnen helpen

  • Evaluatie en advies van gegevensbeheer
  • Procesontwikkeling voor gegevens- en kennisbeheer
  • Inzet en integratie van gegevensverzameling en -opslag
  • Selectie en implementatie van software voor analyse en samenwerking
  • Real-time gegevensvalidatie en software-implementatie

Wil je meer weten?

Wilt u een beter beeld krijgen van hoe het gebruik van onze technologieën uw bedrijf kostbare tijd en geld kan besparen?

Maak een afspraak

Contact