Case study North Sea Energy

Innovation Program North Sea Energy 3

Achtergrond

Hint neemt als geassocieerd partner deel aan het onderzoeksprogramma “Innovatieprogramma Noordzee Energie”, dat zich richt op het versnellen van de energietransitie van traditionele olie & gas fossiele energieproductie naar hernieuwbare energie op de Noordzee. Het uiteindelijke doel van NSE is het integreren van routekaarten en technisch-economische analyses voor de afzonderlijke systeemintegratieopties om te komen tot een geïntegreerde aanpak voor het modelleren van energiesystemen met als doel de rol en het potentieel voor hergebruik van infrastructuur op de Noordzee tegen 2050 aan te pakken; dit omvat het onderzoeken van opties voor het beste hergebruik van bestaande O&G-infrastructuur tijdens een overgangsperiode om zowel fossiele als hernieuwbare energie te produceren, en op termijn over te schakelen op 100% hernieuwbare energiebronnen, waaronder:

Resultaten

De rol van Hint is gericht op de aanpak van meetaspecten en de daarmee samenhangende uitdagingen. Deze ervaring zal in de loop der tijd voor veel partijen wereldwijd essentieel worden.

Betrouwbare metingen zullen de basis vormen voor het dynamisch modelleren en optimaliseren van offshore energiehubs, aangezien de verschillende soorten energie een verschillende calorische waarde en fysiek gedrag hebben. Betrouwbare metingen zijn de sleutel tot veilige operaties, optimalisatie van productiesystemen en productieprognoses. Niet alleen het meten van de verschillende gassoorten is dus van cruciaal belang, maar ook het meten van onzuiverheden en verontreinigingen (bv. zwavel) om ervoor te zorgen dat deze componenten binnen de maximaal toegestane concentratie blijven.

Bepalen van een meetstrategie voor nieuwe energieoplossingen.

Identificeren en aanpakken van belangrijke datakwaliteitsproblemen, en het voorstellen van een meetstrategie die erop is gericht maximale waarde te halen uit de nieuwe generatie slimme sensoren. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat het gas dat wordt gemeten binnen de overeengekomen nauwkeurigheid en dat het de juiste kwaliteit heeft, waardoor het ofwel (a) direct kan worden gebruikt door consumenten, of (b) dat het gemakkelijk verder kan worden verwerkt om te voldoen aan de gaskwaliteitseisen van de bestaande gasvoorzieningsinfrastructuur onshore.

In het algemeen, het ontwerpen, plannen en implementeren van geschikte Analyzer Mgt systemen voor alle relevante onderdelen van de gasvoorziening die deel uitmaken van het systeem voor hernieuwbare energie.

Samenwerken met Hint-partners om oplossingen te bieden voor waterstoflekdetectie.