Nord Stream

Ontwerp en engineering van veiligheidsprocessen

Achtergrond

Nord Stream is een internationaal consortium dat is opgericht om een gaspijpleidingnetwerk te bouwen om Russisch gas door de Oostzee naar West-Europa te transporteren. Gazprom is de grootste aandeelhouder van het consortium, gevolgd door de Duitse bedrijven E.ON en BASF. De aanleg van Nord Stream, de grote dubbele gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, stond voor enorme uitdagingen op het gebied van engineering en politieke administratieve rompslomp. De expertise van Hint op het gebied van controle en automatisering speelde een doorslaggevende rol bij de certificering van de veiligheid van de pijpleiding en de constructie van het instrumentatiesysteem voor bemonstering. Het leverde de ontbrekende documentatie en adviseerde ook over de installatie van de gasanalysatoren.

“In 2009 was nog relatief onbekend hoe de bodem van de Oostzee eruitzag”, zegt Hoekstra. “Je moet je voorstellen dat de zeebodem niet vlak is, maar bergen, valleien en andere obstakels kent. We hadden toen een route bedacht van 1.200 kilometer door relatief onbekend terrein; terrein waar in de wereldoorlogen veel mijnen waren gelegd, en de risico’s van die mijnen waren moeilijk in te schatten. En dan moest je ook nog rekening houden met zaken als natuur en visgronden waar je niet zomaar een pijpleiding kunt neerleggen.” Andere grote technische problemen waren de aanlandingen en de vele baggerwerkzaamheden die zouden moeten plaatsvinden. Toch was de mechanica volgens Hoekstra niet het grootste obstakel. “Het was vooral een enorme uitdaging om vergunningen voor het project te krijgen”, zegt hij. “Je hebt niet alleen te maken met het verkrijgen van vergunningen van de betrokken landen Duitsland, Nederland en Rusland, maar ook van de landen over wier grondgebied de pijpleiding loopt, zoals Finland, Zweden en Denemarken. Bovendien hebben we in Europa het Espoo-proces, een regel die inhoudt dat buurlanden in de Baltische staten ook moeten deelnemen aan het project en inspraak moeten hebben, wat betekent dat je besprekingen moet voeren met de autoriteiten in al die landen.”

Oplossing

Hint, specialisten in controle en automatisering en informatietechnologie voor de olie- en gasindustrie, speelden een cruciale rol bij het behalen van de certificering. Ten eerste speelden ze een belangrijke rol bij de certificering van de beveiliging van de pijpleiding. “Bij gastransport wordt het drukverschil benut. Aan het begin van de route, in Rusland, staat een compressorstation dat het gas onder hoge druk brengt zodat het naar Duitsland kan stromen. Deze hoge druk brengt risico’s met zich mee omdat de buis maar een beperkte hoeveelheid druk aankan. Bovendien neemt de temperatuur van gas af wanneer het onder druk wordt gezet. Zo’n temperatuurverlaging heeft invloed op de mechanische eigenschappen van het staal in de pijpleiding, wat ook een risico is ”, zegt Hoekstra. Om dit te verhelpen, moest een elektronisch beveiligingssysteem worden geconstrueerd om ervoor te zorgen dat de temperatuur en de druk konden worden bewaakt. Het bleek echter moeilijk om het systeem door Det Norske Veritas te laten certificeren. “Het punt was dat het technisch ontwerp in orde was, maar in veel opzichten niet goed gedocumenteerd. Voor certificering was dat natuurlijk een probleem, want als je niet kunt aantonen hoe je het hebt gebouwd, kun je er ook geen certificering voor krijgen. ” Daar kwam Hint om de hoek kijken. “Ik kende Hint uit mijn tijd bij Shell en wist wat ze te bieden hadden. De mensen van Hint zijn topexperts en het bedrijf heeft een aantal specialisten op het gebied van veiligheidssystemen. Ze hebben ons systeem in detail bestudeerd, zodat we de certificering konden omzeilen. “

Hint was niet alleen betrokken bij de engineering & constructie van het procesbeveiligingssysteem, maar ook bij het opzetten van een systeem om de kwaliteit van gas te meten. “Het bouwen van een systeem om druk of temperatuur te meten is niet zo moeilijk, maar het is heel moeilijk om een ​​systeem te maken dat de kwaliteit van gas nauwkeurig kan bepalen”, zegt Hoekstra. “Het gas dat we via Nord Stream vervoeren, is niet één component, maar een mix van verschillende componenten. Hint heeft ons geholpen om gasanalysatoren te bouwen die op basis van de monsters de samenstelling van het mengsel kunnen bepalen. Het gas moet bijvoorbeeld voldoende brandbare koolwaterstofgasmoleculen bevatten en dat wordt gemeten door onze analysers. ”

Resultaten

Nu het project is voltooid, speelt Hint een beperktere rol op de achtergrond. De Nord Stream-organisatie bouwt nu haar eigen expertise op over haar meet- en verwerkingssystemen. Hint houdt zich vooral bezig met de overdracht van kennis over onder andere effectieve documentatie. Zij zullen ook weer bij Nord Stream betrokken worden als de certificeringen aflopen. Bovendien zijn er plannen voor een tweede project met een derde en vierde pijpleiding. Ook voor dit project zal Hint waarschijnlijk werkzaamheden gaan verrichten. “De voorbereidingen voor de aanleg van een derde en vierde Nord Stream pijpleiding zijn nog in volle gang”, zegt Hoekstra. “Het is nog veel te vroeg om Hint daarbij te betrekken, omdat we ons nu vooral bezighouden met de routing en planning, maar misschien later. Hint heeft echt experts van hoog niveau in dienst en je kunt stellen dat Hint een kleine, maar zeer belangrijke rol heeft vervuld. Zij zijn echt kritisch geweest bij de certificering en de License to Operate.