Case study GDF SUEZ E&P Nederland (GSEPNL)

Ontwikkeling en implementatie van software voor meting en toewijzing

Achtergrond

GDF SUEZ E&P Nederland (GSEPNL) is actief op de Noordzee. Als partner in verschillende velden en twee gastransportnetten werkt GSEPNL samen met gasproducerende landen, waaronder Nederland, Duitsland en Denemarken. De organisatie voert ook de dagelijkse operaties uit voor het gastransportnetwerk NOGAT. Bij al deze samenwerkingsverbanden ontstaan complexe contractuele verhoudingen voor alle betrokkenen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat zij zowel in de opbrengsten van de Noordzee-reserves als in de gemaakte kosten kunnen delen. De verwerking van de grote hoeveelheid meet- en allocatiegegevens die aan de verdelingen ten grondslag liggen, samen met het opstellen van rapportbevindingen voor belanghebbenden, is een zware klus en vereist complexe IT-systemen. Hierbij wordt GSEPNL ondersteund door Hint, dat gespecialiseerd is in engineering en ICT-oplossingen voor de olie- en gasindustrie.

Martin van Beelen is projectmanager bij GDF SUEZ E&P in Zoetermeer, Nederland, en houdt zich bezig met de koolwaterstofboekhouding voor het bedrijf. Hij gaat in op de problemen bij de ontwikkeling van olie- en gasvelden: “Wij zoeken, exploreren en ontwikkelen olie- en gasvelden. Om dat te kunnen doen, zijn veel IT-systemen nodig. Wij beheren ook de IT-systemen voor twee gastransportsystemen, die gas van zee naar de kust brengen. Bij de exploitatie van velden is er vaak een wirwar van aandeelhouders en belanghebbenden. Zij hebben recht op bepaalde vergoedingen of moeten andere betalen. Wij hebben een meet- en toewijzingssysteem dat alle gegevens verzamelt voor de toewijzing van de opbrengsten uit de verkoop van olie en gas en vanwege de vele belangen en toewijzingen is het een ingewikkeld systeem om te begrijpen.”

Oplossing

Om GDF SUEZ E&P Nederland te ondersteunen bij de vertaling van gegevens naar bruikbare informatie voor geïnteresseerde klanten, huurde het bedrijf vier jaar geleden Hint in, gevestigd in Hattem Nederland. Hint ging aan de slag met het configureren en inrichten van het allocatiesysteem en het ontwikkelen van rapportages. Deze bevatten informatie uit het systeem van GSEPNL, waaronder gashoeveelheden, allocatie en facturatie. Van Beelen: “Om deze rapportages samen te stellen is kennis nodig van de software van onze tool en inzicht in complexe databases. We werken met veel databases, wat betekent dat er nauwkeurigheid moet worden betracht met de getallen. Soms is ook interpretatie van die gegevens nodig. Dan moet je de informatie daar doorkammen en de juiste verbanden leggen. Nauwgezette monitoring is noodzakelijk.”

Voor GDF SUEZ E&P Nederland is het belangrijk dat de rapportage wordt uitbesteed aan een deskundige partner. Ten eerste omdat het tijdrovend en specialistisch werk is. En ten tweede is het zinvol om mensen “van buiten” naar de gegevens te laten kijken. “Om dit werk te doen, moet je een software-ontwikkelaar zijn. Het ontwerp-rapport is de ene helft van het werk, het interpreteren van de gegevens is de andere helft. Hier moet je abstract kunnen denken, en daarin zijn ontwikkelaars over het algemeen erg goed. Daarnaast is kennis van databases vereist. U werkt alleen met getallen. De specialisten van Hint hebben al deze kennis en kunde in huis, vandaar onze keuze om met hen in zee te gaan,” aldus Van Beelen.

Het opstellen van een rapport gebeurt interactief en kost daarom veel tijd. “De mensen van Hint zitten wekelijks bij ons op kantoor. Je ziet dat ze bij ons al veel ervaring hebben opgedaan, omdat ze het werk nu sneller kunnen uitvoeren. Ons proces is als volgt: Hint maakt de rapportages en op hun beurt vergelijken de gebruikers de gegevens met hun eigen administratie en koppelen eventuele fouten of opmerkingen aan ons terug.

Resultaten

Voordat Hint aan de slag ging bij GDF SUEZ E&P Nederland, werkte de organisatie met een rapportontwikkelaar van de softwareleverancier van haar systeem. Dat leverde niet de gewenste resultaten op. “We krijgen nu sneller en beter gestructureerd de juiste rapportages. We krijgen ook positieve feedback van onze klanten. De output van het systeem, dus de kwaliteit van de gegevens, is verbeterd sinds we met Hint werken.” Voor Van Beelen en zijn collega’s maakt de ondersteuning van Hint een groot verschil. “De activiteiten van Hint maken ons werk makkelijker. Hint begrijpt ons. Het zijn duidelijk specialisten die snel werken en dingen uitzoeken als dat nodig is. Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking. Ik heb veel vertrouwen in het bedrijf.

Van Beelen ziet mogelijkheden om de samenwerking in de toekomst uit te breiden. “Het systeem is in ontwikkeling en we willen het breder gaan inzetten. Er komen cijfers en dus ook rapportages. Bij de migratie van het systeem schat ik dat vijftig procent van de rapportages opnieuw gemaakt moet worden. Daarvoor kunnen we de experts van Hint goed gebruiken. Mede door de eigen softwareontwikkeling van Hint zie ik in de toekomst ook mogelijkheden voor Hint om zich bezig te houden met softwareontwikkeling en integratie.”