Introductie

Download hier uw gratis exemplaar:

De huidige ontwikkelingen zijn sterk gericht op de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windmolenparken en zonnepanelen en om dit gedeeltelijk te gebruiken voor de opwekking van waterstof als energieopslag om de variabiliteit van deze bronnen te ondervangen.

Alleen opslag in moleculen is in staat voldoende energie op te slaan om grote gaten in de productie door hernieuwbare energiebronnen te overbruggen. Maar de beperkingen en uitdagingen in verband met waterstof worden schromelijk onderschat: het vereiste elektrische vermogen, de extra hardware en de schoonwatervoorziening.

Wat zijn op dit moment en in de toekomst de grootste uitdagingen?

In deze whitepaper worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Het benodigde elektrische vermogen
  • Capaciteit van elektrolysers
  • Aardgas versus H2
  • Transport van H2
  • Vermindering van energieverspilling